Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Tájékozató adatok

 Webáruház tulajdonosa  Zi Li Kft.
 Székhelye  1107 Budapest, Szállás utca 17.
 Adószáma  12004915-2-42
 Cégjegyzékszáma  01-09-366913
 Nyilvántartás szám (NAIH)  
 E-mail cím  dromedarjeans@gmail.com

 

 

 

 

 

 

2. ÁSZF, Adatvédelmi téjékozató elfogadása, hatálya

A webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az, hogy a Megrendelő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát vagy megrendelést ad le.

A dromedarjeans.hu webáruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás vagy hiányos adatokból eredő téves teljesítésért. Megrendelés esetén, a név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben kötelezően ki kell tölteni, ezek hiányában a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. A webáruház, a regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. A helyes jelszóval belépve, a Megrendelő, az adataihoz bármikor hozzáférhet, módosíthatja és törölheti azokat. A már kiállított számlán található adatok utólag viszont már nem változtathatóak.

 

A dromedarjeans.hu webáruház fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Tájékoztatót részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatót és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. az Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja. A dromedarjeans.hu webáruház az árváltozás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3. Vásárlás feltételei, adatkezelés

A webár az Eladóval való szerződések megkötéseaz Adatkezelőre vonatkozó jogszabály által meghatározott esetben – a személyes adatok kezelésével az Adatkezelő a jogszabály által meghatározott szerinti kötelességét teljesíti, mely az általánosan érvényben lévő jogszabályokon alapul, melyek kötelezik az Adatkezelőt a személyes adatok kezelésére (pl. a személyes adatok kezelése könyvelés és adózás céljából) az adatok hiánya pedig lehetetlenné teszi ezen kötelezettségek teljesítését. 

 

Az Adatkezelő különös gondossággal jár el azon személyek érdekeinek védelme céljából, akiknek a személyes adatait kezeli, mely során biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok:

  • kezelése a jogszabályok szerint történik,
  • gyűjtése a jogszabályok által meghatározott, illetve azoknak megfelelő célokból történik, és az adatokat további kezelésre nem továbbítja
  • az adatkezelés céljainak megfelelő adatok helyesbítése,
  • a személyes adatok azonosítási célú tárolása nem lépi túl az ezen cél eléréséhez szükséges időtartamot
  • a személyes adatok biztonságát szavatoló tárolás, ezen belül védelem a nem megengedett vagy jogszabályoknak nem megfelelő adatkezelés ellen, illetve véletlenszerű elvesztésük, megsemmisítésük vagy sérülésüktől, megfelelő műszaki vagy szervezési eszközök alkalmazásával. 

4. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Zi Li Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

 

A Zi Li Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Zi Li Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az érintett a Webáruházban maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Zi Li Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Zi Li Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Zi Li Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Zi Li Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Az érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat vagy
  • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Zi Li Kft. jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Zi Li Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Keresés